GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.2 FPS
1080p
51.3 FPS
1440p
47.2 FPS
1440p
36.0 FPS
2160p
28.4 FPS
2160p
21.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.2 FPS
1080p
86.3 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
55.0 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
30.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.2 FPS
1080p
107.3 FPS
1440p
93.2 FPS
1440p
82.0 FPS
2160p
53.4 FPS
2160p
46.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.2 FPS
1080p
153.3 FPS
1440p
152.2 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
99.4 FPS
2160p
92.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn