RX 590 So với R9 FURY - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.2 FPS
1080p
65.0 FPS
1440p
48.7 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
27.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.2 FPS
1080p
100.0 FPS
1440p
67.7 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
36.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.2 FPS
1080p
121.0 FPS
1440p
94.7 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
54.2 FPS
2160p
52.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.2 FPS
1080p
167.0 FPS
1440p
153.7 FPS
1440p
151.0 FPS
2160p
100.2 FPS
2160p
98.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn