RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.1 FPS
1080p
54.0 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
39.0 FPS
2160p
24.5 FPS
2160p
23.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.1 FPS
1080p
89.0 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
58.0 FPS
2160p
33.5 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.1 FPS
1080p
110.0 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
85.0 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.1 FPS
1080p
156.0 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
95.5 FPS
2160p
94.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn