RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
153.0 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
119.0 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
188.0 FPS
1440p
121.0 FPS
1440p
138.0 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
209.0 FPS
1440p
148.0 FPS
1440p
165.0 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
88.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
234.0 FPS
1080p
255.0 FPS
1440p
207.0 FPS
1440p
224.0 FPS
2160p
125.0 FPS
2160p
134.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn