GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.3 FPS
1080p
96.9 FPS
1440p
66.2 FPS
1440p
75.2 FPS
2160p
35.1 FPS
2160p
39.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.3 FPS
1080p
131.9 FPS
1440p
85.2 FPS
1440p
94.2 FPS
2160p
44.1 FPS
2160p
48.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.3 FPS
1080p
152.9 FPS
1440p
112.2 FPS
1440p
121.2 FPS
2160p
60.1 FPS
2160p
64.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.3 FPS
1080p
198.9 FPS
1440p
171.2 FPS
1440p
180.2 FPS
2160p
106.1 FPS
2160p
110.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn