GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.9 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
75.2 FPS
1440p
79.2 FPS
2160p
39.9 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.9 FPS
1080p
137.0 FPS
1440p
94.2 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
48.9 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.9 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
121.2 FPS
1440p
125.2 FPS
2160p
64.9 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.9 FPS
1080p
204.0 FPS
1440p
180.2 FPS
1440p
184.2 FPS
2160p
110.9 FPS
2160p
113.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn