RX 590 So với R9 FURY - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.5 FPS
1080p
68.0 FPS
1440p
59.4 FPS
1440p
52.8 FPS
2160p
31.5 FPS
2160p
28.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.5 FPS
1080p
103.0 FPS
1440p
78.4 FPS
1440p
71.8 FPS
2160p
40.5 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.5 FPS
1080p
124.0 FPS
1440p
105.4 FPS
1440p
98.8 FPS
2160p
56.5 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.5 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
164.4 FPS
1440p
157.8 FPS
2160p
102.5 FPS
2160p
99.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn