RX 570 So với R9 390X - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.5 FPS
1080p
59.5 FPS
1440p
46.2 FPS
1440p
46.2 FPS
2160p
24.5 FPS
2160p
24.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
94.5 FPS
1440p
65.2 FPS
1440p
65.2 FPS
2160p
33.5 FPS
2160p
33.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.5 FPS
1080p
115.5 FPS
1440p
92.2 FPS
1440p
92.2 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
49.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.5 FPS
1080p
161.5 FPS
1440p
151.2 FPS
1440p
151.2 FPS
2160p
95.5 FPS
2160p
95.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn