RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Far Cry 5 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry 5 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
128.9 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
116.3 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
65.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.0 FPS
1080p
163.9 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
135.3 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
74.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
170.0 FPS
1080p
184.9 FPS
1440p
141.0 FPS
1440p
162.3 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
90.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.0 FPS
1080p
230.9 FPS
1440p
200.0 FPS
1440p
221.3 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
136.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn