GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.0 FPS
1080p
175.0 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
139.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
76.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
227.0 FPS
1080p
242.0 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
198.0 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
122.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn