GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
78.3 FPS
1440p
70.4 FPS
1440p
52.2 FPS
2160p
37.8 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.5 FPS
1080p
113.3 FPS
1440p
89.4 FPS
1440p
71.2 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.5 FPS
1080p
134.3 FPS
1440p
116.4 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
62.8 FPS
2160p
53.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.5 FPS
1080p
180.3 FPS
1440p
175.4 FPS
1440p
157.2 FPS
2160p
108.8 FPS
2160p
99.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn