RX 590 So với R9 FURY - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.1 FPS
1080p
0.0 FPS
1440p
70.6 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
136.1 FPS
1080p
35.0 FPS
1440p
89.6 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.1 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
116.6 FPS
1440p
118.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
203.1 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
175.6 FPS
1440p
177.0 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
111.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn