TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.6 FPS
1080p
175.3 FPS
1440p
89.6 FPS
1440p
124.1 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
78.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.6 FPS
1080p
210.3 FPS
1440p
108.6 FPS
1440p
143.1 FPS
2160p
66.0 FPS
2160p
87.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.6 FPS
1080p
231.3 FPS
1440p
135.6 FPS
1440p
170.1 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
103.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
228.6 FPS
1080p
277.3 FPS
1440p
194.6 FPS
1440p
229.1 FPS
2160p
128.0 FPS
2160p
149.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn