RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.6 FPS
1080p
126.6 FPS
1440p
91.1 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
57.9 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.6 FPS
1080p
161.6 FPS
1440p
110.1 FPS
1440p
108.6 FPS
2160p
66.9 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
184.6 FPS
1080p
182.6 FPS
1440p
137.1 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
82.9 FPS
2160p
82.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
230.6 FPS
1080p
228.6 FPS
1440p
196.1 FPS
1440p
194.6 FPS
2160p
128.9 FPS
2160p
128.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn