GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.4 FPS
1080p
97.5 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
40.7 FPS
2160p
43.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.4 FPS
1080p
132.5 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
49.7 FPS
2160p
52.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.4 FPS
1080p
153.5 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
65.7 FPS
2160p
68.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.4 FPS
1080p
199.5 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
174.0 FPS
2160p
111.7 FPS
2160p
114.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn