GTX 1660 So với RX 590 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.4 FPS
1080p
75.2 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
53.3 FPS
2160p
40.7 FPS
2160p
33.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.4 FPS
1080p
110.2 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
72.3 FPS
2160p
49.7 FPS
2160p
42.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.4 FPS
1080p
131.2 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
99.3 FPS
2160p
65.7 FPS
2160p
58.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.4 FPS
1080p
177.2 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
158.3 FPS
2160p
111.7 FPS
2160p
104.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn