GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
102.3 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
72.5 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
46.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
137.3 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
91.5 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
55.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
158.3 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
118.5 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
71.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
204.3 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
177.5 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
117.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn