GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
64.1 FPS
1440p
54.6 FPS
1440p
45.4 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
28.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
99.1 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
64.4 FPS
2160p
43.6 FPS
2160p
37.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
120.1 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
91.4 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
53.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
166.1 FPS
1440p
159.6 FPS
1440p
150.4 FPS
2160p
105.6 FPS
2160p
99.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn