RX VEGA 6 So với R9 M280X - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.2 FPS
1080p
26.3 FPS
1440p
7.2 FPS
1440p
18.6 FPS
2160p
4.6 FPS
2160p
11.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.2 FPS
1080p
61.3 FPS
1440p
26.2 FPS
1440p
37.6 FPS
2160p
13.6 FPS
2160p
20.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.2 FPS
1080p
82.3 FPS
1440p
53.2 FPS
1440p
64.6 FPS
2160p
29.6 FPS
2160p
36.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.2 FPS
1080p
128.3 FPS
1440p
112.2 FPS
1440p
123.6 FPS
2160p
75.6 FPS
2160p
82.8 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn