RX 590 So với R9 FURY - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.2 FPS
1080p
67.7 FPS
1440p
53.3 FPS
1440p
48.0 FPS
2160p
33.9 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.2 FPS
1080p
102.7 FPS
1440p
72.3 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
42.9 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.2 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
99.3 FPS
1440p
94.0 FPS
2160p
58.9 FPS
2160p
55.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.2 FPS
1080p
169.7 FPS
1440p
158.3 FPS
1440p
153.0 FPS
2160p
104.9 FPS
2160p
101.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn