RX 570 So với R9 FURY - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.0 FPS
1080p
67.7 FPS
1440p
42.5 FPS
1440p
48.0 FPS
2160p
27.0 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.0 FPS
1080p
102.7 FPS
1440p
61.5 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.0 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
88.5 FPS
1440p
94.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
55.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.0 FPS
1080p
169.7 FPS
1440p
147.5 FPS
1440p
153.0 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
101.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn