R9 M280X So với GTX 970M - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
26.3 FPS
1080p
41.0 FPS
1440p
18.6 FPS
1440p
29.0 FPS
2160p
11.8 FPS
2160p
18.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.3 FPS
1080p
76.0 FPS
1440p
37.6 FPS
1440p
48.0 FPS
2160p
20.8 FPS
2160p
27.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.3 FPS
1080p
97.0 FPS
1440p
64.6 FPS
1440p
75.0 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
43.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.3 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
123.6 FPS
1440p
134.0 FPS
2160p
82.8 FPS
2160p
89.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn