RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - F1 2018 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2018 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.0 FPS
1080p
174.7 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
142.8 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
91.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.0 FPS
1080p
209.7 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
161.8 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
100.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.0 FPS
1080p
230.7 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
188.8 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
116.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
243.0 FPS
1080p
276.7 FPS
1440p
218.0 FPS
1440p
247.8 FPS
2160p
145.0 FPS
2160p
162.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn