RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - F1 2018 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2018 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.0 FPS
1080p
156.0 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
135.0 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
89.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.0 FPS
1080p
191.0 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
154.0 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
98.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.0 FPS
1080p
212.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
181.0 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
114.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
243.0 FPS
1080p
258.0 FPS
1440p
218.0 FPS
1440p
240.0 FPS
2160p
145.0 FPS
2160p
160.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn