GTX 1660 So với RX 590 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.4 FPS
1080p
99.9 FPS
1440p
71.8 FPS
1440p
78.1 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
45.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.4 FPS
1080p
134.9 FPS
1440p
90.8 FPS
1440p
97.1 FPS
2160p
55.8 FPS
2160p
54.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.4 FPS
1080p
155.9 FPS
1440p
117.8 FPS
1440p
124.1 FPS
2160p
71.8 FPS
2160p
70.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.4 FPS
1080p
201.9 FPS
1440p
176.8 FPS
1440p
183.1 FPS
2160p
117.8 FPS
2160p
116.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn