GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.6 FPS
1080p
105.4 FPS
1440p
81.6 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
53.2 FPS
2160p
64.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
136.6 FPS
1080p
140.4 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
117.0 FPS
2160p
62.2 FPS
2160p
73.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.6 FPS
1080p
161.4 FPS
1440p
127.6 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
78.2 FPS
2160p
89.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
203.6 FPS
1080p
207.4 FPS
1440p
186.6 FPS
1440p
203.0 FPS
2160p
124.2 FPS
2160p
135.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn