GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.0 FPS
1080p
103.3 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
81.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
50.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.0 FPS
1080p
138.3 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
59.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.0 FPS
1080p
159.3 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
75.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.0 FPS
1080p
205.3 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
186.0 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
121.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn