GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.0 FPS
1080p
105.4 FPS
1440p
77.0 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
64.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.0 FPS
1080p
140.4 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
117.0 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
73.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.0 FPS
1080p
161.4 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
89.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.0 FPS
1080p
207.4 FPS
1440p
182.0 FPS
1440p
203.0 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
135.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn