GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.0 FPS
1080p
67.5 FPS
1440p
67.2 FPS
1440p
57.6 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.0 FPS
1080p
102.5 FPS
1440p
86.2 FPS
1440p
76.6 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
41.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.0 FPS
1080p
123.5 FPS
1440p
113.2 FPS
1440p
103.6 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
57.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.0 FPS
1080p
169.5 FPS
1440p
172.2 FPS
1440p
162.6 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
103.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn