RX 570 So với GTX 1650 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 1650 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 1650 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.7 FPS
1080p
71.4 FPS
1440p
54.5 FPS
1440p
55.7 FPS
2160p
31.8 FPS
2160p
32.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
104.7 FPS
1080p
106.4 FPS
1440p
73.5 FPS
1440p
74.7 FPS
2160p
40.8 FPS
2160p
41.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.7 FPS
1080p
127.4 FPS
1440p
100.5 FPS
1440p
101.7 FPS
2160p
56.8 FPS
2160p
57.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.7 FPS
1080p
173.4 FPS
1440p
159.5 FPS
1440p
160.7 FPS
2160p
102.8 FPS
2160p
103.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn