RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.1 FPS
1080p
89.4 FPS
1440p
71.8 FPS
1440p
71.8 FPS
2160p
41.7 FPS
2160p
46.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.1 FPS
1080p
124.4 FPS
1440p
90.8 FPS
1440p
90.8 FPS
2160p
50.7 FPS
2160p
55.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.1 FPS
1080p
145.4 FPS
1440p
117.8 FPS
1440p
117.8 FPS
2160p
66.7 FPS
2160p
71.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.1 FPS
1080p
191.4 FPS
1440p
176.8 FPS
1440p
176.8 FPS
2160p
112.7 FPS
2160p
117.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn