GTX 1660 So với RX 590 - Doom Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Doom So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
141.4 FPS
1080p
148.7 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
103.5 FPS
2160p
53.4 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.4 FPS
1080p
183.7 FPS
1440p
119.6 FPS
1440p
122.5 FPS
2160p
62.4 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.4 FPS
1080p
204.7 FPS
1440p
146.6 FPS
1440p
149.5 FPS
2160p
78.4 FPS
2160p
76.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
243.4 FPS
1080p
250.7 FPS
1440p
205.6 FPS
1440p
208.5 FPS
2160p
124.4 FPS
2160p
122.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn