GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Doom Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Doom So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.6 FPS
1080p
188.5 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
139.1 FPS
2160p
60.7 FPS
2160p
73.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.6 FPS
1080p
223.5 FPS
1440p
133.3 FPS
1440p
158.1 FPS
2160p
69.7 FPS
2160p
82.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.6 FPS
1080p
244.5 FPS
1440p
160.3 FPS
1440p
185.1 FPS
2160p
85.7 FPS
2160p
98.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
262.6 FPS
1080p
290.5 FPS
1440p
219.3 FPS
1440p
244.1 FPS
2160p
131.7 FPS
2160p
144.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn