GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Doom Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Doom So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.2 FPS
1080p
99.0 FPS
1440p
91.4 FPS
1440p
66.2 FPS
2160p
47.2 FPS
2160p
33.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.2 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
110.4 FPS
1440p
85.2 FPS
2160p
56.2 FPS
2160p
42.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
186.2 FPS
1080p
155.0 FPS
1440p
137.4 FPS
1440p
112.2 FPS
2160p
72.2 FPS
2160p
58.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
232.2 FPS
1080p
201.0 FPS
1440p
196.4 FPS
1440p
171.2 FPS
2160p
118.2 FPS
2160p
104.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn