RTX 2060 SUPER So với RTX 2070 - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.0 FPS
1080p
124.0 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
106.0 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
84.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.0 FPS
1080p
159.0 FPS
1440p
92.0 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
93.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.0 FPS
1080p
180.0 FPS
1440p
119.0 FPS
1440p
152.0 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
109.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.0 FPS
1080p
226.0 FPS
1440p
178.0 FPS
1440p
211.0 FPS
2160p
129.0 FPS
2160p
155.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn