GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
56.7 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
48.3 FPS
1440p
43.7 FPS
2160p
38.8 FPS
2160p
34.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.7 FPS
1080p
86.1 FPS
1440p
67.3 FPS
1440p
62.7 FPS
2160p
47.8 FPS
2160p
43.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
107.1 FPS
1440p
94.3 FPS
1440p
89.7 FPS
2160p
63.8 FPS
2160p
59.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.7 FPS
1080p
153.1 FPS
1440p
153.3 FPS
1440p
148.7 FPS
2160p
109.8 FPS
2160p
105.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn