RX VEGA 6 So với R9 M280X - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.7 FPS
1080p
19.9 FPS
1440p
6.5 FPS
1440p
17.0 FPS
2160p
5.2 FPS
2160p
13.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.7 FPS
1080p
54.9 FPS
1440p
25.5 FPS
1440p
36.0 FPS
2160p
14.2 FPS
2160p
22.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.7 FPS
1080p
75.9 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
63.0 FPS
2160p
30.2 FPS
2160p
38.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.7 FPS
1080p
121.9 FPS
1440p
111.5 FPS
1440p
122.0 FPS
2160p
76.2 FPS
2160p
84.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn