RX VEGA 6 So với R9 M270X - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
7.7 FPS
1080p
16.5 FPS
1440p
6.5 FPS
1440p
14.1 FPS
2160p
5.2 FPS
2160p
11.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
42.7 FPS
1080p
51.5 FPS
1440p
25.5 FPS
1440p
33.1 FPS
2160p
14.2 FPS
2160p
20.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.7 FPS
1080p
72.5 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
60.1 FPS
2160p
30.2 FPS
2160p
36.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.7 FPS
1080p
118.5 FPS
1440p
111.5 FPS
1440p
119.1 FPS
2160p
76.2 FPS
2160p
82.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn