RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.4 FPS
1080p
64.0 FPS
1440p
44.0 FPS
1440p
54.8 FPS
2160p
34.3 FPS
2160p
43.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.4 FPS
1080p
99.0 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
73.8 FPS
2160p
43.3 FPS
2160p
52.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.4 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
100.8 FPS
2160p
59.3 FPS
2160p
68.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.4 FPS
1080p
166.0 FPS
1440p
149.0 FPS
1440p
159.8 FPS
2160p
105.3 FPS
2160p
114.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn