GTX 1660 So với RX 590 - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.3 FPS
1080p
74.3 FPS
1440p
40.0 FPS
1440p
47.5 FPS
2160p
22.0 FPS
2160p
20.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.3 FPS
1080p
109.3 FPS
1440p
59.0 FPS
1440p
66.5 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
29.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.3 FPS
1080p
130.3 FPS
1440p
86.0 FPS
1440p
93.5 FPS
2160p
47.0 FPS
2160p
45.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.3 FPS
1080p
176.3 FPS
1440p
145.0 FPS
1440p
152.5 FPS
2160p
93.0 FPS
2160p
91.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn