GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.0 FPS
1080p
68.5 FPS
1440p
43.0 FPS
1440p
47.9 FPS
2160p
23.0 FPS
2160p
26.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.0 FPS
1080p
103.5 FPS
1440p
62.0 FPS
1440p
66.9 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
35.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.0 FPS
1080p
124.5 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
93.9 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
51.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.0 FPS
1080p
170.5 FPS
1440p
148.0 FPS
1440p
152.9 FPS
2160p
94.0 FPS
2160p
97.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn