GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.0 FPS
1080p
82.7 FPS
1440p
43.0 FPS
1440p
56.4 FPS
2160p
23.0 FPS
2160p
30.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.0 FPS
1080p
117.7 FPS
1440p
62.0 FPS
1440p
75.4 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
39.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.0 FPS
1080p
138.7 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
102.4 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
55.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.0 FPS
1080p
184.7 FPS
1440p
148.0 FPS
1440p
161.4 FPS
2160p
94.0 FPS
2160p
101.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn