GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.5 FPS
1080p
50.4 FPS
1440p
35.7 FPS
1440p
33.3 FPS
2160p
18.9 FPS
2160p
14.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.5 FPS
1080p
85.4 FPS
1440p
54.7 FPS
1440p
52.3 FPS
2160p
27.9 FPS
2160p
23.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.5 FPS
1080p
106.4 FPS
1440p
81.7 FPS
1440p
79.3 FPS
2160p
43.9 FPS
2160p
39.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.5 FPS
1080p
152.4 FPS
1440p
140.7 FPS
1440p
138.3 FPS
2160p
89.9 FPS
2160p
85.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn