TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
230.4 FPS
1080p
230.6 FPS
1440p
198.0 FPS
1440p
197.8 FPS
2160p
98.9 FPS
2160p
99.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
265.4 FPS
1080p
265.6 FPS
1440p
217.0 FPS
1440p
216.8 FPS
2160p
107.9 FPS
2160p
108.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
286.4 FPS
1080p
286.6 FPS
1440p
244.0 FPS
1440p
243.8 FPS
2160p
123.9 FPS
2160p
124.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
332.4 FPS
1080p
332.6 FPS
1440p
303.0 FPS
1440p
302.8 FPS
2160p
169.9 FPS
2160p
170.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn