GTX 1660 So với RX 590 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.7 FPS
1080p
109.6 FPS
1440p
106.2 FPS
1440p
93.8 FPS
2160p
53.5 FPS
2160p
46.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.7 FPS
1080p
144.6 FPS
1440p
125.2 FPS
1440p
112.8 FPS
2160p
62.5 FPS
2160p
55.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
165.6 FPS
1440p
152.2 FPS
1440p
139.8 FPS
2160p
78.5 FPS
2160p
71.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
225.7 FPS
1080p
211.6 FPS
1440p
211.2 FPS
1440p
198.8 FPS
2160p
124.5 FPS
2160p
117.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn