RX 590 So với R9 FURY - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.6 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
93.8 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
46.3 FPS
2160p
45.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.6 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
112.8 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
55.3 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.6 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
139.8 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
71.3 FPS
2160p
70.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
211.6 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
198.8 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
117.3 FPS
2160p
116.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn