GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.4 FPS
1080p
100.5 FPS
1440p
66.5 FPS
1440p
75.6 FPS
2160p
35.5 FPS
2160p
40.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.4 FPS
1080p
135.5 FPS
1440p
85.5 FPS
1440p
94.6 FPS
2160p
44.5 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.4 FPS
1080p
156.5 FPS
1440p
112.5 FPS
1440p
121.6 FPS
2160p
60.5 FPS
2160p
65.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.4 FPS
1080p
202.5 FPS
1440p
171.5 FPS
1440p
180.6 FPS
2160p
106.5 FPS
2160p
111.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn