GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 Ti - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
105.8 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
79.6 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
42.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
140.8 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
98.6 FPS
2160p
47.0 FPS
2160p
51.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
161.8 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
125.6 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
67.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
207.8 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
184.6 FPS
2160p
109.0 FPS
2160p
113.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn