GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
110.3 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
91.2 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
50.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
145.3 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
110.2 FPS
2160p
47.0 FPS
2160p
59.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
166.3 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
137.2 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
75.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
212.3 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
196.2 FPS
2160p
109.0 FPS
2160p
121.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn