RX VEGA 6 So với R9 M270X - Crysis 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Crysis 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
11.0 FPS
1080p
30.4 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.0 FPS
1080p
65.4 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.0 FPS
1080p
86.4 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
132.4 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn